Konkurecieschopnosť a hospodársky rast - Projekt SIEA

Pre Tatra Hotel Slovakia, a.s. bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 245 685,73 € pod názvom
projektu:

Zvýšenie komplexnosti služieb CR ponúkaných hotelom Patria – posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity.

miesto realizácie projektu:
Štrbské Pleso Hotel Patria

názov a stručný opis projektu:Terajšie wellness pri hoteli Patria je rozšírené o prístavbu, ktorej súčasťou sú dve sauny v interiéri, nová vodná cesta, atrakcie na relax nôh, na poschodí interiéru vírivka s výhľadom do prírody a rozšírená oddychová zóna s ležadlami.
Ďalšou časťou prestavby je exteriérová časť v prírode, ktorú tvoria tri vonkajšie sauny – vírivka, potôčik, oddychová zóna s ležadlami.

názov a sídlo prijímateľa:
Hotel Patria, Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 059 85

informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
04/2014 – 06/2015

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: www.siea.sk

logo-siealogo opkahr

výška poskytnutého príspevku:
245 685,73 €

Časové rozhranie: od 18.10.2013

Fotodokumentácia pôvodného stavu

Vizualizácia projektu

Výsledok projektu


TOP